Beyin Cerrahi

Beyin Cerrahi

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Beyin ve Sinir Cerrahisi Nedir?

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nörosirurji) batida 20.yüzyil baslarinda ayri birbilim dali,yaklasik 50 yil sonra da ülkemizde bagimsiz bir uzmanlik dali olarakkabul edilmistir.Ancak gerek dünyada ve gerekse ülkemizde hizli bir gelisimgöstermistir. 20.yüzyilin son 10 yili ABD’de “Beyin On Yili “olarak kabul edilmis,bu dönemde nörolojik bilimlerle ilgili arastirmalara daha fazla kaynakayrilmistir. Gen mühendisligi çalismalari,insan ömrünü uzatma ve tümör biyolojisi üzerindeyogun çalismalar yapmaktadir. Ayrica tani yöntemleri de gelismekte, teknolojibilime sasirtici hizmetler sunmaktadir. Nörosirurji de hem tani yöntemleri hem de cerrahi alet ve malzeme açisindanoldukça sansli konuma gelmistir.

Nörosirurji bölümünün en çok ilgilendigi hastalik guruplarini sayarsak;

 • 1.Beyin Tümörleri
 • 2.Beyin Kanamalari
 • 3.Bel ve boyun fitiklari
 • 4.Kafa travmalari
 • 5. Vertebral kolon travmalari,omurilik tümörleri
 • 6.Periferik sinir kesileri,basilari
 • 7.Medikal tedaviye cevap vermeyen epilepsiler olarak siralayabiliriz.

Beyin Tümörleri

Insan vücudunda görülen tümörlerin %10’u sinir sistemi dokularindan olusur.Bunlarin %80-90’i da kranium içinde gelisir. Dünya Saglik Teskilati tarafindan kabul edilen,sinir sistemini tutan tümörlerin histolojik siniflamasi söyledir.

Nöroepitelyal orijinli tümörler:

 • Astrositomlar
 • Oligodendrogliomlar
 • Epandimal tümörler
 • Mixt gliomlar
 • Koroid plexus tümörleri
 • Embriyonal tümörler
 • Menengial tümörler
 • S.Sinir kilifi tümörleri
 • Damar kaynakli tümörler
 • Germ hücre tümörleri
 • Malign lenfomalar
 • Lokal gelisen tümörler
 • Metastatik tümörler
 • Sellar bölge tümörleri (Kraniofaringioma ve hipofiz tümörleri)

Bunlardan astrositomlar içinde incelenen Gliablastome Multiforme en sik görülentümördür ve en malign olarak kabul edilmistir. Genellikle selim tümörler olarakkabul edilen menengiomlannda %15-20’si rekurrans gösterir ki bunlar daanaplastik menengiom diye adlandirilirlar.Çocukluk çagi tümörlerinden olanmedulla blustom da habis urlar arasinda incelenirler.Metastatik beyintümörlerinin %44’ü akciger ,%10’u meme,%7’siböbrek %6’si dagastrointestinalsistemden kaynaklanir.

Beyin tümörü vakalarinda en çok görülen sikayetler bas agrisi,epileptikbayilma,kol ve bacakta kuvvet azalmasi,çift görme,denge bozuklugu,kusma,adetdüzensizligi,memeden süt gelmesidir.

Tetkik olarak BT,MR yapilir,tedavisi cerrahidir.Patolojik taniya göre cerrahigirisime radyoterapi,kemoterapi,immunoterapi eklenip eklenmeyecegine kararverilir.

Beyin Kanamalari

l.Subaraknoid kanama (SAK)
Anevrizma ve AVMkanamalari %80-85
Nedeni belli olmayan %15-20

2.Hipertansiyon veya kanama bozukluguna bagli intraserebral, intraserebellarkanamalar.

SAK

Genellikle bas agrisi,kusma,bilinç degisikligi ile sekillenen klinik tabloolusur.BT ile tani konan hastaya serebral anjiografi yapilir ve tedavisiplanlanir. Anevrizma saptanan hastada ilk düsünülecek tedavicerrahidir.Ameliyata engel bir durum varsa,anevrizma cerrahi olarakulasilamayacak yerde ve büyüklükteyse endovasküler girisim planlanir.Anevrizmayasartlar elverdigince erken girisimde bulunmak ,2.kanama ve vazospazm gelismesiaçisindan önemlidir.
AVM’lerin tedavisi cerrahi,radyasyon ve endovasküler girisimlerdir.

Bel ve Boyun Fitiklari

Omurlar arasinda yer alan n.pulposunun genellikle arka y ana dogru fitiklasmasisonucu klinik tablo ortaya çikar.Boyun fitiginda boyun,sirt,omuz,kolagrisi,uyusma,güçsüzlük,bel fitiginda bel agrisi,bacak agrisi,bacakta uyusma,incelme,güçsüzlük sikayetleri olur.Akut dönemde istirahat ,kas gevsetici,agri kesicitedaviler uygulanir.Sikayetler geçmezse MR çekilip kesin tani konduktan sonrafizik tedavi gerekirse cerrahi girisim yapilir.

Kafa Travmalari

Kafa Travmalarinda hastanin nörolojik durum ve BT bulgulari degerlendirilerekisimlendirilen commotio,contusio,contrcoup,diffuz aksonal yaralanma tablolariortaya çikar. Travma sonrasi olusan intrakranial hematomlar da akut subduralhematom,intraserebral hematom,epidural hematom ve SAK’dir.

Tüm kafa travmalarinin gerekirse entübasyon ve trakeostomi yapilarak gereklisolunum desteginin saglanabilecegi,yeterli monitörizasyonun yapilan merkezlerdetakibi en ideal olanidir.

Omurga Travmalari

Vertebral kolon içinde omurilik yer aldigi için omur kiriklari ve yaralanmalariciddi ele alinmalidir. Vakanin bulgularina göre konservatif olarak korse ilestabilizasyon saglanabilir.
Gerekirse dekompresyon saglanip stabilizasyon ameliyati yapilir.

Nörolojik bulgularin iyilesmesi için cerrahi süreçten hemen sonraRehabilitasyon tedavisine baslanmalidir.Periferik sinir kesilerindeinterfasiküler anastomoz,gerekirse sinir grefi konmaktadir.

Opr.Dr.Özcan RAHAT