0-16 YAŞ

0-16 YAŞ

İşlem Kodu Test ve Muayeneler Açıklama
101140 Çocuk Muayenesi [Özel]  
101370 KBB  Muayenesi [Özel]  
101390 Göz Hastalıkları Muayenesi [Özel]  
803570 Abdomen US, tüm Karın içi organlarda (böbrek,karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak, yumurtalık, rahim, Büyük damarlar gibi ) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.
900200 ALT (Alanin aminotransferaz) Karaciğer’de oluşan hasarın ilk belirleyicisi karaciğer hücreleri tarafından kana salınan enzimlerdir. 
900340 Alkalen fosfataz Alkalen fosfataz; karaciğerde, kemiklerde, endometriumda, bağırsakta, plasentada, akciğerde ve pek çok dokuda, aslında temelde kanda bulunan bir enzime verilen addır
900580 AST (Aspartat transaminaz) Karaciğer’de oluşan hasarın ilk belirleyicisi karaciğer hücreleri tarafından kana salınan enzimlerdir. 
900890 CRP  (C-reaktif protein), vücuttaki iltihap hakkında bilgi veren bir değerdir ve CRP oranı kan testi ile tespit edilir.
901040 Demir bağlama kapasitesi Test; serumdaki demir bağlayan bölgelerin ne dereceye kadar doyurulabildiğini ölçmektedir.
901220 Ferritin Ferritin hücrelerimiz içinde bulunan bir tür proteindir. Daha sonra kullanmak için demir depolar. 
901500 Glukoz Açlık Diyabet (şeker) hastalığının tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.
901580 HDL kolesterol HDL kolesteroller küçük, yoğun moleküllerdir ve damarlarda dolaşan kolesterolleri karaciğere taşımakla görevlidir.
901620 Tam Kan (Hemogram) Hemogram tam kan sayımı demektir. Kanın hem plazma (sıvı kısmı) hem de alyuvar, akyuvar, trombosit gibi şekilli elemanlarına ait kan değerleri sunar
901750 İdrar tetkiki (Strip ile) ( Tam İdrar ) İdrardaki mikrop ve bakteri vb. şeylere bakılır.
901940 Üre (BUN) BUN (Blood Urea Nitrogen) kandaki üre azotu (nitrojeni) anlamına gelir. Üre azotu karaciğerin protein parçalaması sonucu açığa çıkan atıktır.
902110 Total Kolesterol Total kolesterol, kan yağları olan LDL, HDL ve VLDL değerlerinin toplamıdır
902210 Kreatinin Kreatinin, normal günlük aktivitenin bir parçası olarak kasların istikrarlı bir şekilde ürettiği atık bir üründür.
902290 LDL kolesterol LDL kötü kolesteroldür.Atardamarlarda katman birikimine ve tıkanmalara neden olan LDL kolesterol türüdür.
903400 Sedimentasyon pıhtılaşması önlenmiş kanda, alyuvarların dibe çökme hızının ölçülmesi biçimindeki bir tür kan muayenesi.
903900 Total lipid Serumda dolaşan tüm lipidlerintoplamıdır. Normal değeri % 500-800 mg ka­dardır. 
903990 Trigliserid Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kollesterol metabolizmasının belirlenmesidir.
904030 TSH Tiroid hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.
906620 Anti HBs (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri) Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.