40 YAŞ ALTI BAYAN KAPSAMLI

40 YAŞ ALTI BAYAN KAPSAMLI

İşlem Kodu Muayene ve Tetkikler Açıklama
101000 Dahiliye Muayenesi [Özel]  
101390 Göz Hastalıkları Muayenesi [Özel]  
101400 Kadın Doğum Muayenesi [Özel]  
530101 EKG [Elektrokardiyogram] Elektrokardiyografi (EKG); Koroner kalp hastalıkları veya ritim bozuklukları teşhisi amacı ile yapılmaktadır.
801690 Akciğer grafisi (iki yön) Akciğer hastalıklarını ön tarama amaçlı kullanılan yöntemdir.
803430 Meme US (bilateral) Meme kanserinini erken tanısında kullanılır.
803570 Abdomen US, tüm Karın içi organlarda (böbrek, karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak, yumurtalıklar, rahim, prostat, lenf bezleri ve büyük damar gibi ) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.
900200 ALT (Alanin aminotransferaz) Karaciğer’de oluşan hasarın ilk belirleyicisi karaciğer hücreleri tarafından kana salınan enzimlerdir. 
900210 Albümin Albümin karaciğerde sentez edilen, kanda en fazla bulunan plazma proteinidir.
900340 Alkalen fosfataz Alkalen fosfataz; karaciğerde, kemiklerde, endometriumda, bağırsakta, plasentada, akciğerde ve pek çok dokuda, aslında temelde kanda bulunan bir enzime verilen addır
900560 ASO Kandaki ASO (antistreptolizin-O) seviyesini ölçer.
900580 AST (Aspartat transaminaz) Karaciğer’de oluşan hasarın ilk belirleyicisi karaciğer hücreleri tarafından kana salınan enzimlerdir. 
900691 Bilirubin (total) Karaciğer ve safra kesesi sorunlarının teşhisi kolaylaşır.
900890 CRP  (C-reaktif protein), vücuttaki iltihap hakkında bilgi veren bir değerdir ve CRP oranı kan testi ile tespit edilir.
901500 Glukoz Açlık Diyabet (şeker) hastalığının tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.
901580 HDL kolesterol HDL kolesteroller küçük, yoğun moleküllerdir ve damarlarda dolaşan kolesterolleri karaciğere taşımakla görevlidir.
901620 Tam Kan (Hemogram) Hemogram tam kan sayımı demektir. Kanın hem plazma (sıvı kısmı) hem de alyuvar, akyuvar, trombosit gibi şekilli elemanlarına ait kan değerleri sunar
901750 İdrar tetkiki (Strip ile) ( Tam İdrar ) İdrardaki mikrop ve bakteri vb. şeylere bakılır.
901940 Üre (BUN) BUN (Blood Urea Nitrogen) kandaki üre azotu (nitrojeni) anlamına gelir. Üre azotu karaciğerin protein parçalaması sonucu açığa çıkan atıktır.
902110 Total Kolesterol Total kolesterol, kan yağları olan LDL, HDL ve VLDL değerlerinin toplamıdır
902210 Kreatinin Kreatinin, normal günlük aktivitenin bir parçası olarak kasların istikrarlı bir şekilde ürettiği atık bir üründür.
902260 LDH Laktik Dehidrogenaz LDH vücudun enerji üretiminde rol alan bir enzimdir
902290 LDL kolesterol LDL kötü kolesteroldür.Atardamarlarda katman birikimine ve tıkanmalara neden olan LDL kolesterol türüdür.
903130 Potasyum Potasyum minerali sodyumla birlikte vücut hücrelerinin sıvı ve elektrolit dengesini sürdürür. 
903240 Protein Total (serum ve vucut sıvıları, herbiri) Kan dolaşımında bulunan albumin ve globulin adı verilen proteinlerin toplam miktarını ölçmek için kullanılan testtir.
903400 Sedimentasyon pıhtılaşması önlenmiş kanda, alyuvarların dibe çökme hızının ölçülmesi biçimindeki bir tür kan muayenesi.
903670 Sodyum (Na) (Serum ve vücut sıvılarında, herbiri) Sodyum minerali potasyumla birlikte vücut hücrelerinin sıvı ve elektrolit dengesini sürdürür. 
903990 Trigliserid Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kollesterol metabolizmasının belirlenmesidir.
904030 TSH Tiroid hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.
904120 Ürik asit Ürik asit, her insanın kanında belirli miktarda bulunan bir maddedir, ancak kanda fazla miktarda ürik asit bulunması zararlıdır.
906620 Anti HBs (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri) Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.
906640 Anti HCV (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri) Hepatit C virüsüne karşı vücudumuz tarafından oluşturulan antikora Anti HCV denir.
906670 Anti HIV (Kemiluminesans veya benzeri) AIDS e yol açan virüs için yapılan test.
907450 HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri) HBs Ag, Hepatit B yüzey antijenidir.